Make your own free website on Tripod.com


Leto 1999 je bilo za PGD Zbure zanimivo, saj smo praznovali v tem letu jubilej, 50-letnico obstoja, humanega dela in organiziranega gasilstva v Zburah. Osnovno poslanstvo gasilstva (pomagati v nesreči) smo podedovali od naših očetov, ga uspešno uresničujemo ter ga prenašamo na nove rodove. Pomagati v nesreči sovaščanom, reševati premoženje je bilo vodilo, ki je naše ustanovne člane leta 1949 vzpodbudilo, da so ustanovili v Zburah gasilsko društvo.

50-letnica za marsikoga ni velika obletnica, za nas člane PGD Zbure in vse krajane, pa je to pomemben jubilej. Vsi smo ponosni na to kar imamo danes, seveda pa se zavedamo težkih začetkov. Nepozabna v zgodovini tega gasilskega društva je prostovoljna delovna akcija v sestavi gasilske brigade iz Novega mesta. Mladi fantje (bilo jih je okoli 50) so šli na kočevsko, na težko gozdarsko delo. Pred sabo so imeli jasen cilj: pokazati, da GD Zbure obstaja, da ni samo na papirju, da je pripravljeno delati in pomagati.

Uspeh te akcije je bil velik. Njihov trud je bil poplačan, kajti dobili so brezplačno brizgalno od okrajne gasilske zveze. V naslednjih letih so sledile nove pridobitve in uspehi. Dobili so svoje prostore od splošnega ljudskega premoženja. Udeležili so se nekaterih tekmovanj. Prišli so iz manjšega kraja pa so se dobro "odrezali". Enkrat so kar dobro opozorili nase z drugim mestom na občinskem tekmovanju. Prvo vozilo je bil voz, ki so ga dobili iz graščine Klevevž. Sledili so uspehi, akcije, veselice, prispevki,... Ljudje so jih sprejeli za svoje, bili so eno. Gasilsko društvo je raslo, število članov se je večalo, a to jih ni uspavalo. Ne, še bolj so poprijeli.

Od res težkih, skromnih začetkov se je naše gasilsko društvo stalno razvijalo in raslo. Nikdar ni nazadovalo. Društvo se je povečalo. V začetku je bilo včlanjeno 30 gasilcev, današnjih je 135, od tega so pionirske, mladinske in članske ekipe. Seveda prevladujejo moški, v naših vrstah pa so tudi uspešne ženske.

Današnjo generacijo nas navdaja z največjim ponosom to, da smo nadaljevalci tiste generacije, ki je z ogromnim elanom, navdušenjem začelo iz nič, pa se je kasneje povzdignila med ugledna gasilska društva. Polni so bili navdušenja, pripadnosti enemu cilju: imeti svoje gasilsko društvo, čimprej pomagati svojim sovaščanom v nesreči. In to jim je tudi v popolnosti uspelo. Njihovo izredno delo in uspehi pa nam bodo vodilo v naprej.

Radi bi se prisrčno zahvalili vsem, ki so in ste pripomogli, da lahko praznujemo, in to ne samo 50 let, ampak tudi 50 let uspešnega, humanega z izpolnjevanjem specifičnih nalog vestnega in uglednega gasilstva v Zburah. Še bolj od tega je pomembnejši občutek solidarnosti med ljudmi in razvijanje medsebojne pomoči v stiski in nesreči.

Gasilski pozdrav "NA POMOČ" je poziv, katerega gasilci spoštujemo in potrjujemo ne glede na to pri kom gori, mi gremo v pomoč vsakemu, ki je pomoči potreben.