Make your own free website on Tripod.com


1949:
- ustanovitev gasilskega društva Zbure
1950:


- pridobitev rabljenega voza iz graščine Klevevž, ki so ga obnovili in nato uporabili za prevoz orodja, motorke in gasilcev na požare in tekmovanja
- nabava prve motorne brizgalne
- od splošnega ljudskega premoženja so dobili v brezplačno uporabo objekt za dobo 60-tih let
1951:
- preureditev objekta v gasilski dom
- izgradnja novega lesenega stolpa za sušenje gasilskih cevi
1952:

- na občinskem tekmovanju v Novem mestu dosegli drugo mesto
1971:
- nakup nove motorne brizgalne Rosenbauer-8000
1976:
- nakup prvega orodnega vozila (kombi IMV)
1977:
- odkup zemlje za gasilski dom
- dogovor in začetek gradnje novega gasilskega doma
1979:
- lokacijsko in gradbeno dovoljenje
1981:
- otvoritev novega gasilskega doma
- razvitje prapora
1988:
- nabava drugega orodnega vozila
- nabava prve rabljene avto cisterne TAM 4500
1992:
- nabava druge rabljene avto cisterne TAM 5500
1996:

- dogovori in zbiranje finančnih sredstev za novo orodno vozilo
1997:
- nabava novega orodnega vozila Mercedes Sprinter
1998:
- izgradnja poveljona za prireditev
1999:

- postavitev kozolca za skladiščenje ustanovnega voza in prve motorne brizgalne
- pridobitev finančnih sredstev za nabavo nove avto cisterne
- nabava vozila Renault-Midliner 250
- nabava visokotlačne črpalke Rosenbauer za AC