Make your own free website on Tripod.com


Franc Anderlič :
- ustanovni član z najdaljšim delovanjem v upravnem odboru društva

1949 - 1953 strojnik
1953 - 1958 poveljnik
1958 - 1986 blagajnik
1994 - častni član društva

Blažič Janez Gorenc Vinko
Iglič Miha Blažič Marica